Støttekredsen

Støttekredsen medlemmer er en broget skare. Her er alle velkomne; forældre og familie til nuværende eller tidligere spejdere, “gamle” spejdere, naboer og alle andre der ønsker at bakke op om et aktivt spejderliv i byen.

Støttekredsens har to hovedformål:
at hjælpe til med græsslåning, rengøring og vedligehold på Spejdergården. Så kan de frivillige ledere koncentrerer sig om at give byens unger en god spejderoplevelse.
at give økonomisk støtte til spejdernes ture mm. Så kan vi holde kontingentet og lejrpriserne nede på et niveau hvor alle kan være med.

Der bliver årligt afholdt 2 arbejdsdage, hvor vi naturligvis helst ser kredsens medlemmer give en hånd med. Men alle, uanset arbejdsiver, er velkomne hos os!

Du melder dig ind ved at sende en mail til mig med dine kontaktoplysninger samtidig med at du indbetaler 100kr på konto:

0579 – 000047317

Eller på girokort:

>73< gironr.: 87851877

HUSK at skrive navn på indbetalingen, så vores kasserer kan se, hvem der indbetaler.

Ønsker du at støtte spejderne økonomisk med størrer beløb, er det også til ovenstående konti. Husk at du kan fratrække gaver på din selvangivelse.

Venlig hilsen

Jens Henrik Juul Madsen, formand for Støttekredsen for KFUM Spejderne og
De grønne pigespejdere i Fuglebjerg
sjhm(snabela)get2net.dk

Fra en tidligere oprydning.